AKTUELT

Rosenbevegelser


Rosenbevegelser er enkle og rytmiske bevegelser til musikk for å:

 • strekke ut muskler
 • løse opp spenninger
 • smøre ledd

Bevegelsene er myke og gjøres uten anstrengelse. Det legges vekt på at man gjør det som kjennes bra; det skal ikke gjøre vondt. En time begynner med en oppvarming og avsluttes med ryggøvelser og avspenning på matte. Man trenger ikke treningstøy; ledige klær som tillater bevegelse fungerer fint. Rosenbevegelser passer alle uansett alder og påvirker både kropp og sinn på en positiv måte.

Rosenbevegelser kan:

 • lindre smerter i muskler og ledd - bevegelsene løser på en varsom måte opp muskelspenninger og myker opp ledd som har stivnet pga. inaktivitet.
 • gi en bedre sirkulasjon - en myk og avspent kropp åpner for en bedre blodsirkulasjon og lymfedrenering.
 • skape en større plass for pusten - pusten kan bli mer fri.
 • gi bedre kontakt med egen kropp - når vi gjør bevegelsene legger vi merke til hvordan det kjennes i kroppen - en bevegelsestime blir en work-in.

Etter en time med bevegelser kan kroppen være mer avslappet og man kan kjenne en større bevegelsesfrihet, mindre stress og mer glede.

Tidligere deltakere har sagt:

 • «Jeg kjenner en god varme komme i kroppen og jeg kjenner at jeg blir mykere.»
 • «Disse øvelsene kan jeg gjøre. I yoga er det ofte bare en del av øvelsene som jeg kan få til. Her kan jeg gjøre alle øvelsene.»
 • «Jeg kjenner hvordan det åpner seg i brystet.»
 • «Dette gir velvære. En gang kom jeg hit med hodepine, så forsvant den i løpet av timen.»
 • «Jeg blir i godt humør etter en time med disse bevegelsene.»

Jeg er sertifisert instruktør i Rosenbevegelser og starter opp med ukentlige gruppetimer ved Rosencenter i Kjøpmannsgata 10 i Trondheim. Høsten 2019 møtes vi på tirsdager kl. 18.00 - 19.15 med start den 24.9. Denne timen er en kostnadsfri prøvetime. Fra og med den 1.10 er prisen kr. 100,- pr. gang. Pga. begrenset plass ber jeg om påmelding via SMS til mobil  92 60 85 11 innen kl. 12 samme dag. Velkommen!

Fibromyalgi og Rosenmetoden

I sin bok Fibromyalgi – årsaker og behandling, utgitt i 2008 på Cappelen Damm, skriver Dr. Med. Ulla Maria Anderberg og Dr. Med. Eva Bojner Horwitz følgende om Rosenmetoden i kapittelet "Fysioterapi" under rubrikken "Massasje": "Ulike deler av kroppen kan bære på minner som kan vekkes til live ved hjelp av massasjen. Rosenterapeuten benytter den kroppslige hukommelsen for å hjelpe pasienten å få kontakt med den fortrengte delen av seg selv. Mange fibromyalgipasienter har brukt denne metoden, som har redusert både spenninger og smerter."

 

Vitenskapelig studie av Rosenmetoden
En gruppe forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm har utført en studie av Rosenmetoden som er publisert i The Journal of Alternative and Complementary Science, Volume 15, Number 9, 2009 med tittelen ”Rosen Method Bodywork: An Exploratory Study of an Uncharted Complementary Therapy”. Denne studien er den første vitenskapelige dokumentasjonen av Rosenmetoden. Målet med studien var for det første å beskrive hvorfor klienter valgte Rosenmetoden som behandlingsform og for det andre å beskrive hva klientene fikk ut av behandlingene. 

Hvis du er interessert kan du lese artikkelens sammendrag her, som beskriver målet med studien, metoder som ble brukt, resultat og konklusjoner. Studien viste at årsakene til at klientene ville prøve Rosenmetoden var fysiske problem, psykiske problem og behov for personlig utvikling. De aller fleste klientene i studien (53 klienter) opplevde at de hadde fått hjelp til å løse sine problemer til en meget høy grad (38%) eller høy grad (34%). Ingen rapporterte negative effekter.

Hva det gjelder hva klientene fikk ut av behandlingene så kunne de avgitte svarene samles i følgende fem kategorier:

 1. Bedre psykisk helse. Eksempel: «Jeg er lykkeligere og har fått en økt selvtillit og en større tillit til livet.» 
 2. Bedre fysisk helse. Eksempel: «Min ryggsmerte er borte.» 
 3. Økt bevissthet på sammenhengen mellom kropp og sjel. Eksempel: «Nå forstår jeg bedre hvordan jeg mår og hva kroppen min forteller meg.»
 4. Støtte for personlig utvikling. Eksempel: «Gjennom massasjen og den støttende samtalen med terapeuten, har jeg begynt å analysere og reflektere over meg selv – hvordan jeg reagerer og opplever ting.»
 5. Økte muligheter til å ta egen initiativ til å forandre sitt liv. Eksempel: «I behandlingene skjønte jeg at min jobb ikke passet meg. Jeg sluttet og fikk meg en ny jobb, som var mye bedre. Jeg startet min egen bedrift og det passet meg perfekt».

Rosencenter, Kjøpsmannsgata 10, 7013 Trondheim | Telefon: (+47) 92 60 85 11 | post@barbrosvenssonlundin.no

Copyright 2019 by Barbro Svensson Lundin   Login