HVORDAN FOREGÅR EN BEHANDLING?

En time på en behandlingsbenk
En behandling i Rosenmetoden tar en time. Klienten ligger på en behandlingsbenk, helst iført bare undertøy, med et pledd over seg. Det vanlige er at klienten ligger på mage under den første delen av behandlingen for å snu og ligge på rygg under den siste delen.

Berøring og ord fører til avspenning og bevisstgjøring
Behandlingen begynner med at Rosenterapeuten går igjennom klientens kropp for å finne områder med spente muskler. Under behandlingen arbeider terapeuten så med å løse opp disse muskelspenningene. Vi kan arbeide på stort sett hele kroppen, men under en enkelt behandling arbeider vi ofte bare med noen få partier. I Rosenmetoden lar vi oss lede av hva som skjer i klienten, av prosessen.

Vi benytter en spesiell berøring og går med våre hender inn for å møte spenningene, ikke for å manipulere eller korrigere. Dette møte kan beskrives som et respektfullt trykk - en behandling i Rosenmetoden skal ikke gjøre vondt. Vi forteller også om våre inntrykk, om hva vi ser og kjenner i klientens kropp. Både berøringen og orden er med på å gjøre klienten mer bevisst på sin egen kropp, på sine egne følelser og på å løse opp muskelspenninger.

Like etter en behandling kjenner de fleste en fysisk effekt, som en dyp avspenning og/eller en trøtthet. Mange blir mer bevisst på sin egen kropp, på hvordan den har det og på hva det sier dem. For noen kommer følelser, bilder eller minner opp under en behandling. For andre tar den følelsesmessige bevisstgjøringen lengre tid, og innsikter kan komme i etterkant av behandlingen.

En Rosenterapeut møter klienten med respekt og taushetsplikt. 
Et medlem av Norske Rosenterapeuters Forening er underlagt etiske regler, 
se
 www.rosenmetoden.no

Rosencenter, Kjøpsmannsgata 10, 7013 Trondheim | Telefon: (+47) 92 60 85 11 | post@barbrosvenssonlundin.no

Copyright 2020 by Barbro Svensson Lundin   Login