SPØRSMÅL OG SVAR

Kan Rosenmetoden være noe for meg? 
Mange lurer på om Rosenmetoden kan egne seg ved gitte symptomer eller diagnoser. 
Det har vist seg at Rosenmetoden passer godt for klienter med fysiske symptom som kommer av anspent muskulatur, der muskelspenningene er av psykosomatisk art. Det kan være plager i rygg eller nakke, eller spenningshodepine for å nevne noen. Plagene kan forsvinne når muskelspenningene løses opp og når man kommer i kontakt med den følelsesmessige årsaken til dem. 
Rosenmetoden kan også egne seg ved utbrenthet og lett depresjon. Her kan en følelsesmessig bevisstgjøring og en økt selvinnsikt være til god hjelp for å finne ut av situasjonen. 
Hva det gjelder andre lidelser så kan Rosenmetoden være til hjelp ved at den kan gi klienten en dyp avspenning, som fører til en bedre sirkulasjon og til at hele organismen fungerer bedre. 
Det er mye man kan si om Rosenmetoden men hvordan den så virker inn på en selv kan man først si noe om etter å ha prøvd noen behandlinger. De fleste kjenner effekter og får et godt inntrykk av hva Rosenmetoden kan gjøre for dem i løpet av de tre første behandlingene. 

Jeg føler meg trøtt og sliten. Kan Rosenmetoden hjelpe meg? 
Det er flere faktorer som avgjør hvordan vi føler oss. Infeksjoner og kosthold er noen faktorer som påvirker vårt energinivå. 
Å gå rundt med konstante muskelspenninger fordi vi undertrykker følelser, holder oss tilbake og tar oss selv sammen er også noe som kan gjøre oss trøtte. Her kan Rosenmetoden hjelpe oss da den kan føre til en dyp avspenning. Når vi ikke trenger å bruke energi på å opprettholde muskelspenninger, kan vi føle at vi har mer krefter. 
Rosenmetoden kan også føre til en økt selvinnsikt, og når vi har muligheter til å innrette våre liv mer etter vår sanne natur kan det også gi oss mer energi og en større livsglede. 

Hvor ofte bør man ta behandlinger i Rosenmetoden? 
Her finnes det ingen regel. Det er alltid klienten som bestemmer hvor ofte han eller hun vil ta behandlinger, og man forbinder seg ikke til et behandlingsopplegg når man begynner med Rosenmetoden. 
Hvis man ønsker å gå jevnlig anbefaler vi behandlinger med to ukers mellomrom. Under en behandling startes prosesser i kroppen som trenger tid. Mange opplever en fysisk avspenning under en behandling, men så kan det gå lengre tid før følelser og innsikter kommer opp og kan forstås. 
Hvis man ikke ønsker å gå jevnlig, kan man ta behandlinger når man har behov og mulighet for det. 

Hvor lenge bør man gå til behandlinger i Rosenmetoden? 
Det er det ikke mulig å si noe om. I Rosenmetoden er det ikke noe man skal nå under en behandling, vi sikter ikke mot et bestemt mål. Vi arbeider med avspenning og selvinnsikt. Vi arbeider med å frigjøre følelser som kan ligge bak fysiske og psykiske plager. Det er følelser som vi ikke er oss bevisst, som vi ikke vet noe om. Derfor er det heller ikke mulig å ha en agenda, det er ikke mulig å si hva som kommer til å skje og når. Noen blir hjulpet med noen få behandlinger, andre igjen går til behandlinger under lengre tid. 
Det er alltid klienten som avgjør hvor lenge han eller hun vil gå til behandlinger.

Rosencenter, Kjøpsmannsgata 10, 7013 Trondheim | Telefon: (+47) 92 60 85 11 | post@barbrosvenssonlundin.no

Copyright 2020 by Barbro Svensson Lundin   Login