OM MEG

Bakgrunn 
Jeg er født i Sverige i 1958, der jeg vokste opp og bodde til jeg var 24 år. Jeg hadde utdannet meg til sivilingeniør og flyttet da til USA for å studere videre. Mine studier i USA førte til en doktorgrad i fysikalsk optikk i 1988. Samme år flyttet jeg til Norge og med unntak av enda et opphold i USA har jeg bodd her siden da. Etter endt utdanning arbeidet jeg som forsker og som lærer. I 1997 begynte jeg på min utdanning i Rosenmetoden og i 2004 ble jeg sertifisert Rosenterapeut. 

 

Utdanning 

Instruktør i Rosenbevegelser, Axelsons Body Work School, Oslo, 2019

Lymfemassør, Axelsons Body Work School, Oslo, 2017

Medisin Grunnfag, Encefalon Høgskole i Grunnmedisin (nå Helsehøyskolen), Oslo, 2007. 
Rosenterapeut, Axelsons Body Work School, Oslo, 2004. 
Ph.D., Optical Sciences Center, University of Arizona, Tucson, AZ, USA, 1988. 
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, Sverige, 1982. 

 

Etterutdanning og faglige engasjement
For min faglige utvikling deltar jeg jevnlig på kurs, seminarer og kongresser. Aktiviteter i 2018 inkluderte kurs i traumebehandling. 
Jeg har også vært engasjert i Norske Rosenteraeputers Forening, NRF, med styreverv som økonomiansvarlig, 2010 – 2016, og som redaktør i NRFs fagblad, Rosenbladet, 2018 - 2019.


Profesjonelle medlemskap

Norske Rosenterapeuters Forening, NRF

Rosen Institute, RI

 

Noen personlige ord om Rosenmetoden 
Da jeg var tretti år kom jeg inn i en tung periode av livet mitt. Jeg var ofte trøtt og nedstemt, og jeg visste ikke helt hva jeg skulle ta meg til. Etter noen år kom jeg i kontakt med Rosenmetoden, og den ga meg en hjelp til å finne meg selv og bli kjent med meg selv. For meg var dette av avgjørende betydning. Jeg er på ingen måte ferdig. Dette er prosesser som jeg håper vil fortsette livet ut og som vil bringe meg i stadig personlig utvikling.

 

Rosencenter, Kjøpsmannsgata 10, 7013 Trondheim | Telefon: (+47) 92 60 85 11 | post@barbrosvenssonlundin.no

Copyright 2020 by Barbro Svensson Lundin   Login