HVA ER ROSENMETODEN?

En behandling for både kropp og sjel
Rosenmetoden er en behandlingsform for å løse opp langvarige muskelspenninger. Det er også en metode for å komme i kontakt med fortrengte opplevelser og følelser. I Rosenmetoden ser vi at det er en sammenheng mellom muskelspenninger og følelser, mellom kropp og sjel.

Muskelspenninger og fortrengte følelser
Med vårt kroppsspråk bruker vi muskulaturen til å gi uttrykk for hva vi føler. Men vi kan også bruke muskulaturen til å holde våre spontane uttrykk tilbake. Det skjer når vi opplever at våre reaksjoner er upassende eller direkte uakseptable. Det skjer når vi opplever noe som er overveldende, og som vi eller våre omgivelser ikke ser ut til å kunne håndtere. I stedet for å gi uttrykk for hva vi føler så holder vi oss selv tilbake. Vi kan ta oss sammen, vi kan sette opp en maske, vi kan svelge ned, for å nevne noen beskyttelsesmekanismer, og muskelspenningene hjelper oss så til å mestre situasjonen.

Hvis vi gjentatte ganger ikke får gi uttrykk for hva vi føler og tenker, eller hvis vi ikke får mulighet til å bearbeide det vi har opplevd, kan muskelspenningene bli kroniske. Vi kan også miste kontakten med de følelsene som vi holder tilbake. På sikt kan derfor disse muskelspenningene hindre oss mer enn de hjelper oss. De kan føre til trøtthet, smerte og sykdom. De kan også hindre oss i å bli klar over hva vi egentlig føler og hvem vi egentlig er.

Avspenning og følelsesmessig bevisstgjøring
Rosenmetoden er en kroppsterapi og en Rosenterapeut arbeider med anspente partier i klientens kropp. Når muskelspenninger slipper kan klienten komme i kontakt med fortrengte og ubevisste følelser og minner. Gjennom den fysiske avspenningen bidrar Rosenmetoden til å redusere plager som kommer av anspent muskulatur. Gjennom den følelsesmessige bevisstgjøringen gir Rosenmetoden en økt selvinnsikt og bidrar til en personlig utvikling. 

Rosencenter, Kjøpsmannsgata 10, 7013 Trondheim | Telefon: (+47) 92 60 85 11 | post@barbrosvenssonlundin.no

Copyright 2020 by Barbro Svensson Lundin   Login