FOR HVEM PASSER ROSENMETODEN?

Rosenmetoden kan passe for deg som:
- har anspent muskulatur
- har muskelsmerter eller leddsmerter
- har plager i rygg, nakke, bryst eller mage
- har spenningshodepine
- lider av trøtthet
- lider av utbrenthet eller en lett depresjon
- går i samtaleterapi og i tillegg ønsker en kroppsterapi
- ønsker en økt selvinnsikt og en personlig utvikling

Rosenmetoden passer ikke for den som:
- har en psykiatrisk diagnose og/eller bruker psykofarmaka
- er i en akutt krise - i en livssituasjon som er vanskelig å mestre
- er i en akutt sykdomstilstand
- har misbrukt alkohol og/eller stoff i løpet av det siste året
- er ung, under 16 - 18 år
I de fleste av disse situasjonene trenger man sitt muskulære og følelsesmessige forsvar og/eller så har ikke denne behandlingsformen ønsket effekt.

Rosenmetoden er uavhengig av livssyn/tro.
Rosenmetoden kompletterer andre behandlingsformer som kan tas samtidig.

I boken Fibromyalgi - årsaker og behandling, utgitt i 2008, skriver Dr. Med. Ulla Maria Anderberg og Dr. Med. Eva Bojner Horwitz følgende om Rosenmetoden: "Mange fibromyalgipasienter har brukt denne metoden, som har redusert både spenninger og smerter". Les mer her. 

Rosencenter, Kjøpsmannsgata 10, 7013 Trondheim | Telefon: (+47) 92 60 85 11 | post@barbrosvenssonlundin.no

Copyright 2020 by Barbro Svensson Lundin   Login