RESSURSER

Linker

Video

 • Se intervjuer med Marion Rosen for World Massage Forum her
 • Se introduksjon til Rosenmetoden for World Massage Forum her

Medieomtale
Rosenmetoden har blitt omtalt i flere artikler i ukeblader og dagspresse. Noen av de sist publiserte artiklene er:

 • I Rosenmetoden berører vi kroppen og når sjelen – slik bidrar metoden til å frigjøre vårt menneskelige potensial! Naturterapeuten 2011 – 3. Se artikkelen her
 • Berøringsterapi er helende: Kontakt med kroppens hukommelse, Tara nr 5, 2011. Se artikkelen her
 • Massasje for sjelen, Allers nr 35, 2010. Se artikkelen her

Litteratur

 • Når kroppen husker det du vil glemme, Solveig Bøhle, Bazar Forlag AS, 2008.
 • Rosenmetoden: Kroppsbehandling för bättre livskvalitet, Marion Rosen og Sue Brenner, Bokförlaget Natur och Kultur, Sverige, 2005.
 • Rosen Method Bodywork, Accessing the Unconscious through Touch, Marion Rosen og Sue Brenner, North Atlantic Books, USA, 2003
 • The Rosen Method: Coming Alive and Staying Alive in the 21st Century, Marilyn Davis, Writers Club Press, USA, 2002.
 • Rosenmetoden, Elaine Mayland, Energica Förlag, Sverige, 2001.
 • Touching the Body – Reaching the Soul, Sandra Wooten, Taos Mountain Press, USA, 1995 og 1997.
 • The Rosen Method of Movement, Marion Rosen og Sue Brenner, North Atlantic Books, USA, 1991.
 • Rosen Method – An Approach to Wholeness and Wellbeing through the Body, Elaine Mayland, 52 Stone Press, USA, 1985 og 2005.

Rosencenter, Kjøpsmannsgata 10, 7013 Trondheim | Telefon: (+47) 92 60 85 11 | post@barbrosvenssonlundin.no

Copyright 2020 by Barbro Svensson Lundin   Login